Psycholog, psychoterapeuta Kędzierzyn Koźle dr Magdalena Jancina, CreYlore

Gabinet Psychologiczny, Psychoterapeutczny, Kędzierzyn Koźle dr Magdalena Jancina, CreYlore

Gabinet psychologiczno terapeutyczny Kędzierzyn-Koźle dr Magdalena Jancina - creYlore

dr Magdalena Jančina

„Pośród niezliczonych dzieł człowieka
najważniejszym bez wątpienia
jest jego własna osoba.”

John Stuart Mill

O MNIE

dr Magdalena Jančina – doktor psychologii, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych oraz pracownik naukowo-badawczy na kierunku Psychologia, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat PTTPB nr 754, europejski certyfikat EABCT), trener EEG Biofeedback, wykładowca, dydaktyk. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), należącego do European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Magisterium w zakresie psychologii ukończyła ze specjalnością psychologia kliniczna. Edukację kontynuowała na studiach podyplomowych, uprawniających do pracy z dziećmi i młodzieżą. Następnie ukończyła dzienne studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Instytucie Psychologii, gdzie również prowadziła warsztaty dla studentów studiów magisterskich.

KOMPETENCJE

Przedmiotem dysertacji była autorska koncepcja samorozwoju oparta na teorii Zbigniewa Pietrasińskiego. w ramach koncepcji wyróżniono kompetencję autokreacyjną oraz jej główne składniki, będące odpowiedzialnymi za osiąganie sukcesu i umożliwiające uprawianie autokreacji, co także potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań.

Jest autorką licznych publikacji naukowych, które pokazały się w renomowanych czasopismach naukowych lub jako rozdziały monografii. Wielokrotnie wygłaszała referaty na ogólnopolskich jak i międzynarodowych konferencjach naukowych, w których nadal aktywnie uczestniczy. Ukończyła także szereg szkoleń m.in. z zakresu psychoonkologii, neuropsychologii czy leczenia uzależnień i nadal poszerza swoją wiedzę.

DOŚWIADCZENIE

Swoje umiejętności psychoterapeutyczne doskonaliła na Uniwersytecie SWPS w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (4-letnie studia podyplomowe). Wiedzę zdobyła także dzięki uczestnictwu w licznych konferencjach. Własną praktykę regularnie poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów PTTPB.

Doświadczenie zdobyła m.in. pracując w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym jak i Neonatologii i Patologii Noworodka. w sytuacji potrzeby udzielała konsultacje na pozostałych oddziałach szpitala (m.in. Oddział Dziecięcy, Ginekologiczno-Położniczy, Chirurgii, Chorób Wewnętrznych, SOR) oraz podczas pracy w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Prowadziła wiele szkoleń oraz warsztatów o bardzo zróżnicowanej tematyce dla różnych firm i instytucji, w tym także instytucji edukacyjnych.

CREATE YOUR SELF
IMPROVE YOUR LORE

Obecnie prowadzi prywatną praktykę w Kędzierzynie-Koźlu. w ofercie creYlore znajduje się także szeroki wybór szkoleń dla firm jak i instytucji edukacyjnych. w swojej pracy zajmuje się również szeroko pojmowanym rozwojem osobistym.

gabinet Psychologiczno-psychoterapeutyczny

creYlore
ul. Piastowska 11, lok. 8
47-200 Kędzierzyn-Koźle

ul. Piotrowicka 91 lok. 12
40-724 Katowice

Zadzwoń umów się na wizytę w gabinecie
+48 886 613 626

kontakt e-mail
info@creYlore.pl